Рух «за тверезість життя» Чому українці спиваються?

02.05.2015

alkogolizm

Згідно даних Національної ради з питань охорони здоров’я в Україні кожного року від алкоголізму помирає близько 40 тисяч Українців, а в цілому світі, згідно статистики ВООЗ – біля 2,5 млн. осіб.
Попробуємо з’ясувати, що ж є причиною того, що особа вибирає шлях саморуйнування, розглянувши різні чинники які впливали чи впливають на наш народ.

Згідно даних Національної ради з питань охорони здоров’я в Україні кожного року від алкоголізму помирає близько 40 тисяч Українців, а в цілому світі, згідно статистики ВООЗ – біля 2,5 млн. осіб.
Попробуємо з’ясувати, що ж є причиною того, що особа вибирає шлях саморуйнування, розглянувши різні чинники які впливали чи впливають на наш народ.
Найперше важливо зазначити, що процес деградації людської особи розпочинається, насамперед, на духовному рівні з переходом на фізичний, позаяк людина є психосоматичною єдністю. В першу чергу факторами які спонукають до вживання спиртного, є, насамперед гріхопадіння людини, відхід від Бога. На початку людина була сотворена по Божому образу, будучи досконалою. І це спілкування з Творцем відкидало потребу у будь-яких інших пошуках задоволення. Та падіння наших прабатьків призвело до того, що вони опинились під владою злих духів. І ця туга, яка виникла внаслідок падіння, підштовхнула прабатьків та їх потомків до пошуку різних замінників Богоспілкування.
З цього випливає, що в основі алкоголізму є насамперед невтамовуюча спрага богоспілкування людей, котрі відпали від Бога, а також їх духовне запустіння та втрата сенсу життя. Коли людина не має духовного зв’язку з Творцем та не розуміє змісту свого існування, тоді вона опиняється у полоні різних пристрастей. З часом ці дезорієнтовані погляди сприймаються суспільством як звичні елементи людського існування та передаються як культурно-звичаєва спадщина.
Коли опуститись на економічний рівень, то тут важливим фактором алкоголізації населення виступає збільшення доступності алкоголю внаслідок падіння його реальної вартості. Послаблення заборон і заміни традиційних способів пивоваріння та виготовлення спиртових напоїв промисловою технологією
Також тут слід згадати такий фактор, як особливості формування особи у радянському суспільстві. Варто розпочати з того, що інтенсивний зріст вживання алкоголю тісно пов’язаний з повоєнними роками. Викликані війною злидні, страждання, втрата близьких, порушення звичного укладу життя, психічного здоров’я були стимулом поширення вживання алкоголю
Варто зазначити і те, що тогочасна держава стояла на засадах атеїзму, де людина була дезорієнтованою щодо критеріїв добра і зла, а також керувалась гедоністичними моделями мислення, не задумуючись про наслідки у майбутньому. В той же час християнство спрямовує свою надію і віру в майбуття, щоб осягнути правдиву небесну батьківщину.
Також не менш важливим фактором опиячення виступала радянська система, з її прагненням до соціалізму, що супроводжувалось низьким рівнем забезпечення, відчуттям страху перед державною системою, невпевненістю у завтрашньому дні, та що найголовніше – заборона релігії. Ці вищевказані стани створювали ситуацію, де широкі маси прибігали до алкоголю як до засобу короткочасного забуття турбот, відходу від жахливої реальності низьких зарплат та життя у хрущовках.
Також однією з причин алкоголізації населення був швидкий розвиток промисловості, інтенсивний процес урбанізації. У 60-х 70-х роках минулого століття відбулась масова міграція селян у індустріальні центри в пошуках кращого життя. Цим самим змінився природній уклад їхнього життя, і в тому числі характер та форми вживання алкоголю. На зміну традиційно-ритуальному вжиттю прийшло ситуативне – менш контрольоване та більш часте.
Сьогодні, внаслідок воєнних дій, до вищезазначених чинників доєднався ще стресовий посттравматичний синдром, який, військові намагаються подолати спиртним. Тому, це теж є гострою проблемою нашої армії
Отож, коротко підсумувавши причини пиття у сьогоденні, можна це виразити наступними словами: людина вбачає алкоголь як засіб вирішення багатьох проблем, стресів, не вдаючись натомість до Бога. Також, відбувся зріст престижу вживання алкоголю як невід’ємного атрибуту святкування, спілкування та підсилення впевненості.
о. Тарас Гадомський

No Comments

Залишити відповідь